Lietuvos Mokslų Akademijos Užsienio kalbų centras
  Užsienio kalbų centro dėstytojai ir personalas
LMA Užsienio kalbų centras nutraukia savo veiklą

 
Liūdėdami pranešame, kad dėl įvairių priežasčių Lietuvos mokslų akademijos Užsienio kalbų centras nutraukia savo veiklą, t.y. naujų 2016/17 mokslo metų nebus.

 
Nuoširdžiai dėkojame visiems mūsų klausytojams, ypač tiems, kurie daugelį metų aukojo savo laisvalaikį užsienio kalbų tobulinimui ir tapo tarsi didelės bendraminčių šeimos nariais. Visada prisiminsime malonias bendro darbo akimirkas!

 
Visiems, ketinantiems tęsti kalbų studijas, siūlome kreiptis į Valstybės institucijų kalbų centrą - aukščiausios kompetencijos kalbų mokymo įstaigą, esančią Vilniaus g. 39 (Mokytojų namai), 3-as aukštas, tel. (8-5) 212 02 91, informacija internete - www.vikc.lt.

 
 
© 1968-2016 Lietuvos Mokslų Akademijos Užsienio kalbų centras. Adresas: Goštauto g. 9, III a., Vilnius. Tel. (8-5) 261 87 84.